WELKOM

0001-2

TuChiFo Belgium is een non-profit, charitatieve organisatie die zich wijdt aan de zorg, ondersteuning en opleiding van weeskinderen en hulpbehoevende kinderen in en rond Usa River nabij Arusha in Tanzania. TuChiFo Belgium werd in maart 2013 opgericht door Tine Migerode nadat zij enkele maanden in het weeshuis Tumaini vrijwilligerswerk deed. De 55 kinderen die ze daar leerde kennen, lieten zo’n diepe indruk na dat ze bij haar thuiskomst besloot om samen met vrienden en familie een vzw op te richten om zo verder steun te kunnen bieden.

TuChiFo Belgium is de afkorting van Tumaini Children’s Foundation Belgium. Tumaini betekent hoop in het Swahili: hoop op een goede en gezonde toekomst. Dankzij het weeshuis vonden de kinderen deze hoop terug.

Onze kinderen een warme thuis geven waarin we samen leven als één grote familie is voor ons prioritair. Door het leren geven, krijgen en delen van liefde hebben onze kinderen elke dag opnieuw een glimlach op hun gezicht. Wetende dat er altijd iemand zal zijn voor hen geeft hen de kans om naar de toekomst te kijken.

Op lange termijn plannen wij ons eigen weeshuis te bouwen met een schooltje,  grond voor landbouw en veeteelt en ruimte voor de kinderen om te spelen, te leren en zichzelf te ontwikkelen. Ons huis zou volledig zelfredzaam zijn met zonnepanelen, waterputten en reservoirs om regenwater op te vangen om zo onafhankelijk mogelijk te zijn.

De steun die wij ontvangen gaat integraal naar het weeshuis en hulpbehoevende kinderen in en rond Usa River. Alles wat ons geschonken wordt komt terecht waar het thuishoort. Alvast bedankt voor uw interesse en steun!