Werking In en rond Usa River

TZ 2014 (1238)

De hulp die TuChiFo biedt, gaat veel verder dan enkel het weeshuis. TuChiFo steunt niet alleen haar eigen kinderen en hun familie maar verleent ook langdurige hulp aan hulpbehoevende families in de buurt. TuChiFo is gekend in de gemeenschap als een steun voor gezinnen die moeilijkheden hebben met hun dagelijkse behoeften aan voedsel, water, toegang tot de gezondheidszorg en onderwijs. In januari, als het schooljaar opnieuw begint, staan moeders aan de poort te smeken om hulp om hun kinderen naar school te helpen.

 

TZ 2015 (356)Ons “outreach” programma bestaat vooral uit het helpen van grootmoeders die proberen hun ouderloze kleinkinderen op te voeden. Vaak zijn ze te ziek of te oud en daardoor te arm om hen naar school te sturen. Met een kleine helpende hand, noodopvang, medische zorg en wekelijkse voedselvoorziening hebben deze kinderen een kans op een toekomst en worden ze niet gescheiden van hun grootmoeder, die maar al te graag voor haar kleinkinderen zorgt.